Projektowanie i aranżacja wnętrz Łódź | Projektant wnętrz - InterYour
 
 
 

O nas

Pracownia architektury wnętrz Interyour powstała na początku 2008 roku. Nasze pasje i chęć ich realizacji oraz zdobyte wcześniej doświadczenie pozwoliły nam szybko zaistnieć na rynku projektowania wnętrz. Zamiłowanie do nieszablonowego projektowania i śledzenie aktualnych trendów w dziedzinie designu umożliwia nam tworzenie pięknych, funkcjonalnych oraz ponadczasowych wnętrz.

Zapraszamy do współpracy. Projektanci wnętrz:

mgr sztuki - arch. wnętrz Marta Wenerska
mgr sztuki - arch. wnętrz Robert Marczak
mgr sztuki - arch. wnętrz Rafał Smaczny

About us

Interyour is a full-service interior design studio started in 2008. Professional experience mixed with enthusiasm and drive to pursuit our hobbies allowed us to become recognized on the market in a short time. Our passion for non-conventional and non-routine style and being up-to-date with latest trends in the field of design has enabled us to create arresting, functional and timeless interiors.

We invite your cooperation:
Marta Wenerska, M.A. in interior design
Robert Marczak, M.A. in interior design
Rafał Smaczny, M.A. in interior design

 

Projektowanie i aranżacja wnętrz

Nasza pracownia specjalizuje się w wykonywaniu profesjonalnych, kompleksowych projektów wnętrz mieszkalnych, biurowych oraz handlowych.

Proces projektowy z reguły składa się z dwóch etapów:

I etap – koncepcja funkcjonalno-przestrzenna w formie wizualizacji 3d oraz rzutów 2d - powstaje w oparciu o wcześniejsze ustalenia między inwestorem a projektantem. Już na tym etapie inwestor ma pełne wyobrażenie tego jak będzie wyglądało projektowane wnętrze. Wszelkie zmiany w układzie funkcjonalnym oraz zmiany zaproponowanych materiałów wykończeniowych mogą być wprowadzane na bieżąco w tym etapie i przedstawiane klientowi.

II etap – Po zaakceptowaniu przez inwestora ostatecznej koncepcji (etap I) przystępujemy do pracy nad przygotowaniem szczegółowej dokumentacji technicznej dla wykonawców.

Czytaj więcej »

Dokumentacja przygotowana przez biuro Interyour zawiera wszystkie niezbędne dane,zestawienia materiałów, zestawienia elementów wyposażenia oraz opisy i rysunki dla poszczególnych wykonawców, potrzebne do zrealizowania projektu.

Dzięki wieloletniej współpracy z wykonawcami i dostawcami udało nam się otoczyć ludźmi i firmami, które są w stanie zrealizować każdy nasz projekt z wielką dokładnością i dbałością o najmniejsze detale.

Dla inwestorów, którzy z różnych względów nie mogą poświęcić wystarczającej ilości czasu potrzebnego na działania związane z prowadzeniem budowy lub remontu możemy zaproponować nadzór autorski nad inwestycją oraz organizację zamówień wszelkich elementów wykończeniowych i wyposażenia. Odpowiednio zaplanowany harmonogram prac i zamówień pozwala uniknąć niepotrzebnych przestojów podczas realizacji projektu.

Naszą ofertę kierujemy do inwestorów z całego kraju oraz z zagranicy.

Services

Interyour studio specializes in professional interior design services for complex residential, office and commercial projects.

There are usually two phases of the design process:

Phase I. Function and space concept as a 3D-visualization and 2D-layouts – created on the basis of previous client-designer agreements. At this stage, the client has a full picture of what a designed area will look like. All alternations in functional plan or changes of suggested finish materials may be regularly implemented and presented to the client in this phase of the design.

Phase II. After a final design concept has been approved by the client (phase 1), preparation of detailed technical documentation for subcontractors begins.

More »

Documentation drawn up by Interyour studio’s designers includes all necessary data, listing of materials, interior fitments as well as descriptions and drawings necessary for particular contractors to complete the project.

Thanks to many years of experience in cooperation with contractors and suppliers we managed to gather a fine circle of fully trusted people and companies, who can complete the project with due diligence and exceptional precision.

Project supervision of an investment as well as ordering all finish materials and fixtures is offered to those clients who can’t afford to spend their time running a construction or renovation process. A thoroughly planned schedule of works and orders helps to avoid unnecessary breaks in completion of the project.

Our offer is addressed to Polish and foreign clients.

 

Aranżacja i projektowanie wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej. Nadzór autorski. Projektant wnętrz: Robert Marczak, Rafał Smaczny, Marta Wenerska. InterYour Łódź.
INTERYOUR - biuro projektowania wnętrz :: Aleja 1-go Maja 87/209 ŁÓDŹ
Copyright © 2014. All rights reserved. :: made by Agencja Reklamowa Pinkpin